Je leest op dit moment het privacybeleid van Homefinders Spain, hierna te noemen ‘de makelaar’, een Nederlandstalige aankoopmakelaar die volledig gespecialiseerd is in de begeleiding van kopers van onroerende zaken in Spanje. Er zijn diverse situaties waarin de makelaar jouw gegevens verzamelt en opslaat. Het is dan goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt, hoe de makelaar jouw gegevens opslaat en hoe je jouw wensen kunt aangeven omtrent jouw gegevens.

Welke gegevens vragen wij aan jou?
Wanneer je ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of een aankoopbezichtiging doet bij een object, het contactformulier invult via de website www.homefindersspain.es of zich aanmeld voor onze periodieke nieuwsbrief, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

 • jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin jouw wensen omtrent een object zijn opgenomen
 • gegevens over jouw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • wanneer je een object hebt gekocht: de transactiegegevens zoals de koopprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die je aan ons verstrekt

Doel vastleggen gegevens

 1. Het versturen van nieuwsbrieven. Via e-mail vesturen wij nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn zowel commercieel als informatief. Jouw voornaam, achternaam en e-mailadres worden hiervoor verzameld, opgeslagen en beveiligd.
 2. Contact opnemen. Zodra je een contactformulier via onze website invult gebruiken wij jouw gegevens om contact met je op te nemen om je te informeren over onze aankoopdienstverlening.
 3. Aangaan van een opdracht tot dienstverlening. Als je ons inschakelt voor een aankoopbegeleiding vragen wij je om een opdracht tot dienstverlening in te vullen en een kopie van jouw ID bewijs naar ons te sturen. Deze gegevens worden zorgvuldig opgeslagen op onze beveiligde server en in ons klantendossier met beveiliging.
 4. In sommige gevallen plaatsen we een remarketingcookie van Google of Facebook, die er voor zorgt dat je op een ander moment een advertentie van ons terugziet. De cookie zal geplaatst worden voor maximaal 540 dagen. Je kunt altijd jouw cookies verwijderen en zal dan geen remarketing advertenties van ons tegenkomen.
 5. Na aankoop van een woning of beëindiging van de opdracht tot dienstverlening zijn wij in het kader van de Spaanse wet WWFT verplicht jouw gegevens in onze beveiligde server en beveiligd archief 5 jaar na beëindiging te bewaren.
 6. Jouw gegevens worden gebruikt om je een adviesrapport te mailen van de woning waarin jij interesse heeft.
 7. Bij aankoop van een woning. Jouw gegevens en kopie ID worden gebruikt voor het opmaken van een koopovereenkomst.
 8. Jouw gegevens m.b.t. de aangekochte woning, je naam, adres, postcode en woonplaats maar ook de kosten worden gebruikt voor het opmaken van facturen. Deze gegevens worden bewaard volgende de wettelijke termijn administratieverplichtingen voor een ondernemer.

Uiteraard worden alle gegevens met jouw toestemming verwerkt. Wij gaan ervanuit dat zodra je een contactformulier invult via onze website, jouw gegevens achterlaat voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een opdracht tot dienstverlening met ons aangaat, je ons toestemming geeft om jouw gegevens op te slaan, te verwerken en te bewaren. Je hebt uiteraard altijd inzage in jouw gegevens, indien je dit wenst richt jouw verzoek dan per e-mail (info@homefindersspain.es) aan ons kantoor.

Ontvangers
De gegevens die wij van jou ontvangen en verwerken, worden o.a. beheerd door:

 1. Onze nieuwsbrieven worden in eigen beheer verstuurd. Zodra jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden jouw gegevens in onze beveiligde server opgeslagen.
 2. Onze e-mail wordt gehost door Siteground. Als je contact opneemt met ons kantoor per e-mail dan worden deze mails opgeslagen op hun servers. Deze staan onder andere in Nederland maar ook in andere Europese landen.
 3. De verkopende partij. Zodra je een succesvolle aankoop doet geef je automatisch toestemming dat jouw gegevens verstuurd worden naar de verkopende partij voor het opmaken van een koopovereenkomst. De verkopende partij zal, indien het een bedrijf betreft, jouw gegevens beveiligd moeten opslaan volgens de AVG. Wij hebben hier verder geen enkele invloed op.
 4. De notaris. De notaris ontvangt de originele koopovereenkomst ter afwikkeling van de aankoop. In deze koopovereenkomst staan jouw gegevens.
 5. Met het tekenen van een (voorlopige) koopovereenkomst geef je meteen toestemming dat jouw gegevens, indien noodzakelijk, worden doorgestuurd naar de taxateur, de hypotheekadviseur, de gemeente, NWWI en/of banken.
 6. Jouw gegevens die op onze facturen staan geven wij door aan onze boekhouder en de Spaanse belastingdienst.
 7. Branding en optimalisatie website. Onze website, Facebook, Google Analytics en Google Adwords worden beheerd door externe partijen. Deze hebben beperkt toegang tot onze beveiligde software. Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot jouw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de beoogde doeleinden. Wij hebben waar nodig met deze partijen verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Externe links
Op onze website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten de website van de makelaar om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij je door naar de cookie- en/of privacyverklaring van de betreffende website.

Foto’s en afbeeldingen
Voor commerciële doeleinden op onze website en onze Social Media kanalen zullen wij foto’s plaatsen van woningen die te koop staan bij collega makelaars of de woning die jij hebt aangekocht. Hierbij kunnen eventueel straatnaam, huisnummer en plaatsnaam vermeld worden. Jouw persoonlijke gegevens worden hier nooit vermeld. Mochten wij voor commerciële doeleinden een foto willen gebruiken waar jij op staat, dan zullen wij altijd eerst uitdrukkelijk schriftelijk toestemming aan jou vragen, tenzij wij deze foto in eigen beheer hebben gemaakt, daar de rechten dan exclusief bij ons kantoor liggen. Deze foto’s worden bewaard op onze beveiligde interne server. Indien je wilt dat een foto wordt verwijderd dan kun je een verzoek hiervoor mailen naar info@homefindersspain.es. Wij zullen dan deze foto verwijderen echter zal op het internet altijd de kans blijven dat er iets blijft staan. Wij hebben hier geen enkele invloed op.

Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd door ons bewaard maar nooit langer dan noodzakelijk is, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Uiteraard zorgen wij ervoor dat jouw gegevens adequaat worden beveiligd zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage. Je hebt ten alle tijden recht jouw gegevens op te vragen bij de makelaar. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@homefindersspain.es. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens in ons systeem.
 2. Recht op rectificatie. Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn jouw gegevens gewijzigd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door de makelaar. Jouw gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je mailen naar info@homefindersspain.es.
 3. Recht op overdracht. Mocht je jouw gegevens nodig hebben die bij ons zijn opgeslagen, dan heb je het recht op overdracht. Uiteraard moeten wij wel een kopie van jouw gegevens bewaren in verband met de wet WWFT in Spanje.
 4. Recht van wissen. Wil je dat jouw gegevens niet langer bij de makelaar worden vastgelegd, dan heb je het recht ons te verzoeken om jouw gegevens te wissen. Echter zijn wij wel gehouden aan diverse wettelijke termijnen waarbinnen wij jouw gegevens verplicht zijn te bewaren. Heb je vragen hierover neem dan gerust contact met ons op.
 5. Recht op het indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de desbetreffende autoriteiten in Spanje indien je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan.

De makelaar verwerkt persoonsgegevens op grond van de uitoefening van zijn beroep en bedrijf. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens om ons werk als (aankoop)makelaar goed voor jou te kunnen uitvoeren of om jou goed te kunnen informeren over onze dienstverlening of voor het versturen van onze nieuwsbrief aan jou. Als deze verplichte gegevens niet door jou worden aangeleverd dan kan de makelaar niet optimaal haar dienst aan jou aanbieden. Mocht het nodig zijn jouw gegevens te delen met andere partijen dan genoemd in deze privacyverklaring dan zal hiervoor altijd eerst uitdrukkelijk toestemming aan jou voor gevraagd worden, tenzij uit de opdracht blijkt dat dit vanzelfsprekend is of noodzakelijk om de door jou verstrekte opdracht optimaal te kunnen vervullen. De makelaar behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is of als wij dat rechtvaardig achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de makelaar te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met de makelaar via info@homefindersspain.es.

Deze privacyverklaring is van 18 april 2021. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring zonder verdere kennisgeving voor- of achteraf aan te passen.